Wordt een behandeling vergoed?

Een aanvullende verzekering voor ziektekosten vergoedt de behandeling geheel of gedeeltelijk.

In de polisvoorwaarden kun je controleren of alternatieve therapieën én therapeuten aangesloten
bij de beroepsverenigingen C.A.T. en B.A.T.C., voor vergoeding in aanmerking komen.

Op de website van www.batc.nl vind je onder Zorgverzekeraars 2021 meer informatie over
mogelijke vergoedingen door de zorgverzekeraar.