Geestelijk welzijn

Patronen (emotionele, mentale, spirituele) in ons leven bepalen vaak onze manier van reageren of zorgen voor vooroordelen. Ze kunnen belemmerend werken op onze gezondheid.
Het doorbreken of loslaten van deze patronen kan zeer genezend werken, zowel op mentale – als fysieke symptomen.