Energie

Volgens de oosterse manier van denken bestaan wij mensen uit energie. Vanuit deze energie wordt ons lichaam geprojecteerd met al zijn weefsels en organen.
Deze energie zorgt er eveneens voor dat wij als mensen kunnen functioneren.
Wij in het westen zien energie vaak in de vorm van het inademen van zuurstof aan de ene kant en voeding inname aan de andere.
Voor beide denkwijzen geldt: is er niet (voldoende) energie, wordt de energie geblokkeerd of is er te veel van een bepaalde energie, dan is het lichaam of de geest ontregeld. Dit kan zich uiten in allerlei symptomen.
Energie staat aan de basis van iedere behandeling. Een lichaam kan niet optimaal functioneren als de energie in ons lichaam niet voldoende is of niet goed kan stromen.
Pas als de energiehuishouding in orde is, kan er worden gewerkt aan één of meerdere van de overige natuurgerichte principe(s).