Belasting- belastbaarheidsmodel

Belasting belastbaarheidsmodel

Als basis bij de therapie gebruik ik het belasting-belastbaarheidsmodel.

Dit model is gebaseerd op de weegschaal van onze gezondheid: de verhouding tussen onze mogelijke belastbaarheid en de daadwerkelijk belasting.
Ieder mens heeft een bepaalde belastbaarheid. Dit zijn de grenzen van onze fysieke, sociale, emotionele en psychische prestaties.

Een verlaagde belastbaarheid kan bijvoorbeeld ontstaan als we langdurig boven onze grenzen (moeten) presteren. Onze belasting is dat wat we van onszelf verlangen en alles waaraan we worden blootgesteld. Het langdurig boven onze grenzen presteren geeft bijvoorbeeld een verhoogde belasting aan.

Het beste voorbeeld is stress. Stress betekent eigenlijk druk, spanning in de ruimste zin van het woord. Vaak wordt alleen de psychische spanning bedoeld. Maar stress wordt ook veroorzaakt door fysieke, emotionele en sociale factoren. De belasting en de belastbaarheid zijn dan uit balans.

Het in evenwicht houden of brengen van deze weegschaal is het doel van onze behandelingen.