5 natuurgeneeskundige principes

natuurgerichte principes

Energie

Volgens de oosterse manier van denken bestaan wij mensen (maar eigenlijk alles het universum) uit energie. Vanuit deze energie wordt ons lichaam geprojecteerd met al zijn weefsels en organen.
Deze energie zorgt er eveneens voor dat wij als mensen kunnen functioneren.

Wij in het westen zien energie vaak in de vorm van het inademen van zuurstof aan de ene kant en voeding inname aan de andere.

Voor beide denkwijzen geldt: is er niet (voldoende) energie, wordt de energie geblokkeerd of is er te veel van een bepaalde energie, dan is het lichaam of de geest ontregeld. Dit kan zich uiten in allerlei symptomen.

Energie staat aan de basis van iedere behandeling. Een lichaam kan niet optimaal functioneren als de energie in ons lichaam niet voldoende is of niet goed kan stromen.
Pas als de energiehuishouding in orde is, kan er worden gewerkt aan één of meerdere van de overige natuurgerichte principe(s).

Voeding

Onze voeding heeft veel invloed op het functioneren van ons lichaam en onze geest. Het is de brandstof voor onze cellen.

Is de voeding niet goed voor ons lichaam, dan kan dit allerlei gevolgen hebben voor ons spijsverteringsstelsel, maar ook voor bijvoorbeeld ons hormoonstelsel.

Tekorten of overvloeden aan bepaalde voedingsstoffen hebben echter ook effect op allerlei andere functies van het lichaam en kunnen schade veroorzaken.

Goede voeding die bij iemand past, zorgt voor een gezonder en fitter lichaam en een gezondere geest.

Prikkeloverdracht

Via onze zenuwbanen worden prikkels in onze hersenen vertaald naar motoriek of sensoriek. Zo kunnen we bewegen, reageren, maar ook andersom worden onze zintuigen op deze wijze gestuurd.

Deze banen kunnen soms geheel of gedeeltelijk blokkeren, waardoor de communicatie niet meer optimaal plaatsvindt. Dit uit zich in segmentale symptomen.

Een pijnprikkel kan een functie hebben om met je lichaam te reageren. Bijvoorbeeld te stoppen met wat je aan het doen bent, zodat je herstelt.

Drainage

Door onze manier van leven in onze welvarende omgeving kan zowel ons lichaam als onze geest overbelast raken met verontreiniging.

Deze verontreiniging moet het lichaam of de geest weer verlaten via reiniging.

 Vervuilde ingeademde lucht of verkeerde stoffen in onze voeding. Maar ook een niet goed werkend circulatiesysteem (lymfe en bloed) kan ophoping van afvalstoffen veroorzaken.

Via uitademing, urine, ontlasting, zweten verlaten deze afvalstoffen normaliter ons lichaam.

Werkt dit niet optimaal, dan kan behandeling dit stimuleren.

Dit kan op vele manieren, bijvoorbeeld meditatie, massage of ontgifting, maar ook aanpassing van de voeding.

Geestelijk welzijn

Patronen (emotionele, mentale, spirituele) in ons leven bepalen vaak onze manier van reageren of zorgen voor vooroordelen. Ze kunnen belemmerend werken op onze gezondheid.
Het doorbreken of loslaten van deze patronen kan zeer genezend werken, zowel op mentale – als fysieke symptomen.